Skąd biorą się nazwy komet?

Typowo nazwa komety składa się z dwóch części – symbolu zawierającego literę i rok odkrycia oraz z nazwiska odkrywcy lub tak jak ostatnio się to przytrafia – z nazwy projektu badawczego, który kometę odkrył. Przykładowo, jeśli kometa nazywa się C/2012 S1 ISON to liczba 2012 oznacza oczywiście rok odkrycia komety.

Litera S oznacza przedział roku, w którym odkryta była kometa. Przedziały 15-dniowe oznaczane są literowo i przykładowo litera A oznacza okres od 1 do 15 stycznia, litera B okres od 16 do 31 stycznia itd.

Liczba następująca po literze to numer komety odkrytej w danym przedziale. W tym wypadku liczba 1 oznacza pierwszą kometę w tym okresie. Litera C poprzedzająca cały symbol stosowana jest w przypadku komet długookresowych o okresie obiegu powyżej 200 lat.

ISON jest skrótem od nazwy rosyjskiego projektu, którego pełna nazwa brzmi Russian International Scientific Optical Network. Zazwyczaj komety noszą nazwę od nazwiska odkrywcy lub kilku odkrywców. Przykładowo słynna kometa Hale-Bopp z końca lat 90-tych nosi nazwiska dwóch odkrywców – Alana Hale’a i Thomasa Boppa

Ważniejsze komety XX i XXI wieku i ich nazwy

C/2011 L4 PanStarrs 2013
C/2011 W3 Lovejoy 2011
C/2006 P1 MCNAUGHT 2006
C/1995 O1 HALE-BOPP 1997
C/1996 B2 HYAKUTAKE 1996
C/1975 V1 WEST 1976
C/1973 E1 KOHOUTEK 1973
C/1970 K1 WHITE-ORTIZ-BOLELLI 1970
C/1969 Y1 BENNETT 1970
C/1965 S1 IKEYA-SEKI 1965
C/1962 C1 SEKI-LINES; O.S. 1962 III 1962
C/1961 O1 WILSON-HUBBARD 1961
C/1957 P1 MRKOS; O.S. 1957
C/1956 R1 AREND-ROLAND 1957
C/1941 B2 DE KOCK-PARASKEVOPOULOS 1941
C/1927 X1 SKJELLERUP-MARISTANY 1927
C/1911 O1 BROOKS 1911
C/1911 S3 BELJAWSKY 1911
1P/1909 R1 HALLEY 1910
C/1910 A1 KOMETA STYCZNIOWA 1910
C/1901 G1 WIELKA KOMETA 1901 1901